Schoolraad:

De schoolraad bestaat uit drie geledingen (ouders, personeel en de lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd.

In onze school worden de leden van de ouders en het personeel door middel van rechtstreekse verkiezingen om de vier jaar aangeduid. Het huidige mandaat van de vertegenwoordigers loopt van 2021 tot 2025.