De Karambaraad is … 

… een orgaan waar alle klassen, vertegenwoordigd door 2 klasgenootjes, ideetjes op tafel mogen gooien.
… een plek waar we luisteren naar elkaar en elkaars mening respecteren.
… een gezellig samenkomen waarbij de spreekdurf van de leerlingen wordt getraind.
… samen brainstormen over leuke schoolprojecten en thema-activiteiten maar ook bezorgdheden delen en nadenken over oplossingen.

De democratisch verkozen afgevaardigden hebben er alvast zin in!