Bron: Flyer CLB Noordwest-Brabant

Beste ouder,

Of uw kind voor het eerst de schoolpoort binnenstapt, of al naar het zesde leerjaar gaat: een nieuw schooljaar is elke keer weer een beetje avontuur. Zowel voor uw kind als voor uzelf. Een nieuwe leerkracht, nieuwe klasgenootjes of zelfs een heel nieuwe school..

Er komen zeker nieuwe plezierige dingen op u af, en ook nieuwe uitdagingen. Voor moeilijke momenten is het CLB er voor u. Het CLB of Centrum voor Leerlingenbegeleiding staat met een bekwaam en veelzijdig team van specialisten klaar om u en uw kind bij te staan, of het nu gaat over leermoeilijkheden, gevoelens, gedrag, gezondheid, of studie- en beroepskeuzes. Want van een ding kan u alvast zeker zijn.. Het CLB helpt.

Wat kan het CLB doen voor u en uw kind?
Het Centrum voor leerlingenbegeleiding stelt uw kind voorop. Hun welzijn is onze prioriteit. Dat geldt zowel voor hun lichamelijke als voor hun geestelijke gezondheid. Het is onze taak om leerlingen gedurende hun hele schoolcarrière waar en wanneer nodig bij te staan en te begeleiden, zodat zij maximale kansen krijgen om zich te ontplooien.

Als er onderweg problemen opduiken, staan we klaar om u te helpen. Samen met u en met de school zoeken we naar oplossingen. Dat doen we deskundig, respectvol en discreet. Om deze taak uit te voeren beschikken we over een sterk team van ervaren hulpverleners waaronder psychologen, maatschappelijk werkers, artsen en verpleegkundigen. Wij kunnen bijvoorbeeld samen een traject lopen en zo nodig de attesten afleveren voor doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp.

Waarvoor kan u op het CLB rekenen?

Psychosociaal functioneren
Hoe voelt uw kind zich in de groep? Is het goed geïntegreerd of heeft hij moeilijkheden om aansluiting te vinden? Zit het goed in z’n vel? Is het gelukkig op school?

Leren en studeren
Kan uw kind volgen? Heeft het leermoeilijkheden? Zo ja, waaraan ligt dat? Wat zijn z’n sterktes en wat verdient meer aandacht?

Preventieve gezondheidszorg
Is uw kind gezond en wel? Hoort en ziet het goed? Hoe zit het met zijn algemene fysieke toestand? Zijn er dingen waar speciaal aandacht moet aan besteed worden? Beter voorkomen dan genezen!

Begeleiding van onderwijsloopbaan
Is uw kind klaar voor de overstap naar lager of secundair? Wat zijn de interesses van uw kind? Wat zijn z’n talenten en waarin is het wat minder goed? Wat zijn de beste keuzes voor de toekomst?

Deze vier pijlers houden we samen met u en de school in de gaten, en als dat nodig is, helpen we. Zolang uw kind in de lagere school zit, doen we dar altijd in overleg met u.

Wat is het verschil tussen het CLB en de interne leerlingenbegeleiding van de school?
Elke school werkt samen met een CLB. Zowel de school als het CLB streven naar het welzijn van uw kind, op elk vlak en in alle omstandigheden. Daarom werken we vaak samen met de school. Maar terwijl de school gespecialiseerd is in onderwijs, zijn wij gespecialiseerd in hulpverlening.

Het CLB is bovendien onafhankelijk? Als u liever niet hebt dat de school betrokken wordt, dan kan dat. U kunt dus los van de school bij ons aankloppen. Daarbij kunt u op onze discretie rekenen. Ook als u niet tevreden bent over de school of over hun aanpak van een probleem, kan u dat in vertrouwen aan ons melden. Wij zullen u op discrete manier helpen en samen met u zoeken naar de geschikte oplossing.

Elk kind heeft unieke kwaliteiten
Nog nooit hebben we een kind ontmoet dat geen talenten heeft. Hoewel sommige kinderen kwetsbaarder zijn dan andere en elk zijn eigen ritme heeft, bezit ieder kind kwaliteiten die verder ontwikkeld kunnen worden. Soms is er wat extra hulp of een duwtje in de rug bij nodig, en daarvoor kan u bij het CLB terecht. Maakt u zich ergens zorgen over? Heeft u het gevoel dat er iets niet goed zit? Neem gerust contact op met ons: samen bekijken we wat er aan de hand is en wat we er kunnen aan doen. Want we zijn er ook voor u, ouder(s).

Wat kost de hulpverlening van het CLB?
De diensten van het CLB zijn helemaal gratis, gedurende de hele onderwijsloopbaan van uw kind.

Contactgegevens

www.clbnoordwestbrabant.be
Gendarmeriestraat 63, 1800 Vilvoorde
vilvoorde@clbnoordwestbrabant.be
02 251 15 55

Verpleegkundige:
Greet Scheers
greet.scheers@clbnwb.be
0490/44 28 20

CLB-medewerker van onze school:
Sally Albrecht