We hebben onze leefregels samengevat in 5 duidelijke afspraken die de leerlingen goed kunnen onthouden dankzij het letterwoord BREVO. Dit letterwoord staat voor: Beleefdheid, Respect, Eerlijkheid, Verdraagzaamheid en Orde en netheid. Met vijf slogans willen we de kinderen van klein tot groot duidelijk maken dat dit belangrijke Karambaleefregels zijn. Bij elke leefregel hoort een zinnetje ter verduidelijking:

BELEEFDHEID: Ik houd mijn mond als er niets aardigs uitkomt!

RESPECT: Als iemand zegt: “STOP”, dan houd je op!

EERLIJKHEID: Als ik het eerlijk vertel, dan luister je wel!

VERDRAAGZAAMHEID: Even praten na een ruzie is fijn, dan kunnen we weer vrienden zijn!

ORDE EN NETHEID: Samen houden we de klas, de speelplaats en de refter net, dan is het dolle pret!

Een goede communicatie bij het overtreden van deze regels vinden wij heel belangrijk. Daarom komt er achteraan in de agenda een bijlage met onze leefregels en ruimte voor communicatie. Zo kan juf of meester, directie en ook de ouder de leefregels die niet gerespecteerd worden, goed opvolgen.