Inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021

 Inschrijvingen geboortejaar 2019

Bij het uitwerken van een inschrijvingsbeleid voor onze KOBOS-basisscholen steunen we op de regelgeving opgelegd via het decreet “Inschrijvingsdecreet in het basisonderwijs”.

Het nieuwe decreet inschrijvingsrecht treedt in werking op 1 september 2019 voor de inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021. Een school die leerlingen wil kunnen weigeren op basis van capaciteit, wordt verplicht de inschrijvingen te organiseren via een digitale aanmeldingsprocedure. Voor basisscholen die geen capaciteitsprobleem hebben en die weten dat ze niet zullen weigeren op basis van capaciteit, wordt het inschrijvingsgebeuren sterk vereenvoudigd. Onze KOBOS-basisscholen campus De Pepel, campus De Kiem en campus Karamba kiezen ervoor om geen capaciteit te bepalen en bijgevolg niet te werken met een aanmeldingsprocedure.

Dit betekent dat:

  • het bepalen van capaciteiten en vrije plaatsen vervalt;
  • onze KOBOS-basisscholen autonoom bepalen wanneer ze starten met inschrijven, met name op 1 september 2020;
  • er geen aparte periodes meer zijn voor de voorrangsgroepen. Dit wil zeggen dat broertjes, zusjes en kinderen van het personeel ook ingeschreven worden worden vanaf 1 september 2020;
  • je kan inschrijven tijdens de schooluren van 9u tot 17u (op woensdag van 9u tot 13u) of na telefonische afspraak of via mail. Gelieve de ISI+kaart of de Kids-ID van je kind mee te brengen! Dit is belangrijk voor een wettelijke geregistreerde inschrijving.

Kleuters, die de leeftijd van 2,5 jaar bereikt hebben, mogen naar school op bepaalde instapmomenten. Inschrijven kan vóór de leeftijd van 2,5 jaar. De instapdata zijn: 

– de eerste schooldag na de zomervakantie
– de eerste schooldag na de herfstvakantie
– de eerste schooldag na de kerstvakantie
– de eerste schooldag van februari
– de eerste schooldag na de krokusvakantie
– de eerste schooldag na de paasvakantie
– de eerste schooldag na O.H. Hemelvaart

Bereken via deze website wanneer je kleuter kan instappen:
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

Kleuters, ouder dan 3 jaar en lagereschoolkinderen kunnen elk moment instappen.

Inschrijven kan na telefonisch contact 015 71 24 13 of
via mail directie@vbs-karamba.be

Het inschrijvingsformulier kan u hier downloaden.

Kijkdagen 2021

De overstap

Rond de leeftijd van 2,5 jaar is het zover: kinderen mogen voor de eerste keer naar school. Dat is vaak even spannend voor de ouders als voor de kinderen. Tranen aan beide kanten van de schoolpoort. Als voorbereiding op deze grote stap, maakte Klasse een filmpje. Bekijk samen deze video.
In dit filmpje zie je hoe papa Geert en mama Jolien elk de instap van hún kind beleven.