De kinderen van de lagere school eten in de Karambar. Wij hebben een vrije refter waarbij de kinderen samen met hun leerkracht beslissen wanneer ze gaan eten (tussen 12.00 u en 13.00u).

  • In de refter drinken de kinderen water uit hun drinkfles. Deze kunnen altijd hervuld worden aan ons watertapkraantje.
  • We kunnen geen warme maaltijden opwarmen.
  • In de eetzaal verwachten wij een fijne sfeer om smakelijk en gezellig te kunnen eten.