Voor alle kinderen die leerplichtig zijn is het noodzakelijk om een afwezigheid te staven. Voor het schooljaar 2020-2021 zijn alle leerlingen van het geboortejaar 2015 en ouder leerplichtig.

Ziekte tot maximum drie opeenvolgende schooldagen moet niet door een medisch getuigschrift worden gerechtvaardigd. Hiervoor wordt een ziektebriefje van de school ingevuld (zie achteraan in de agenda). Voor alle bijkomende afwezigheden wegens ziekte is steeds een doktersbriefje verplicht.

! Let er echter wel op dat je als ouder tijdens een schooljaar nooit méér dan vier keer zélf een afwezigheidsbriefje wegens ziekte mag schrijven van ten hoogste drie kalenderdagen.

Afspraken i.v.m. afwezigheden

-De school verwittigen op de eerste dag van afwezigheid.
-Een schriftelijk bewijs binnenleveren de eerste dag dat de leerling weer op school is.

Afwezigheid wegens ziekte

Een ziektebriefje: een ondertekende en gedateerde verklaring van de ouders bij een korte afwezigheid van ½ dag tot maximaal 3 opeenvolgende kalenderdagen. De leerplicht start vanaf 5 jaar, dit wil zeggen vanaf de derde kleuterklas. Zij moeten minstens 290 halve dagen naar school.

Een medisch attest (doktersbriefje):
Voor meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen.
Indien je meer dan vier 4 ziektebriefjes hebt afgegeven.


Medicatie op school

Er wordt enkel medicatie op school toegediend aan leerlingen, wanneer je als ouder de onderstaande medicijnkaart hebt ingevuld voor je kind.