Voor de katholieke scholen in Vlaanderen stelt de onderwijskoepel ‘Katholiek Onderwijs Vlaanderen’ de leerplannen op. Vanaf 1 september 2020 gaan de drie KOBOS-basisscholen aan de slag met het nieuw leerplan: ‘Zin in leren, zin in leven’, afgekort ZILL.

ZILL is één leerplan voor kleuter- én lager onderwijs. De verticale samenhang van de leerstof in ZILL (leerstof over de leerjaren heen) is duidelijker voor leerkrachten. De doelen in ZILL zijn minder gebonden aan de leeftijd van de leerlingen. ZILL vergemakkelijkt het differentiëren en klasoverstijgend (samen)werken.

https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/concept/krachtlijnen

Leerplansite | ZILL | Basisschool, Heilig hart, Onderwijs