Een Leersteuncentrum heeft tot doel om, door middel van expertisedeling in co-creatie, kinderen en jongeren met een ondersteuningsnood maximaal en effectief ondersteuning te bieden in de klas en de betrokken leerkracht(en) te ondersteunen en competent te maken met en voor deze ondersteuningsnood.

Waarom een leersteuncentrum?

Het leersteuncentrum Noord-Brabant wil inzetten op het versterken van de scholen voor gewoon onderwijs zodat beter tegemoet kan gekomen worden aan de specifieke onderwijsbehoefte van de lerende.

Ondersteuningsdenken is diversiteitsdenken waarbij we steeds vertrekken vanuit de belangrijke vragen:

  • Wat heeft de leerling/klas nodig om tot leren te komen?
  • Wat hebben de leerkracht en/of het schoolteam nodig om tegemoet te komen aan deze noden?

Samen met leerkrachtenteams gaan we aan de slag met deze vragen en dit op een doelgerichte en handelingsgerichte wijze. We stappen in een WIJ-verhaal waarbij gelijkgerichtheid en afstemming op de leervraag van de leerkracht/school centraal staat.

De ondersteuning kan zowel schoolteam-,leerkracht- als leerlinggericht zijn. We gaan hierbij activerend ondersteunen waarbij de leervraag van de leerkracht of school het startpunt vormt.

De duur van een traject is flexibel, steeds op maat en vertrekkende vanuit de leervraag van de leerkracht of de school. Het traject wordt stopgezet op het moment dat de leerkracht zelfstandig verder kan met de aangeboden ondersteuning.

Naast het organiseren van ondersteuningen zetten wij ook in op het professionaliseren van de ondersteuners zodat schoolteams, leerkrachten en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften maximale kansen krijgen om zich te ontplooien. We beogen hierbij steeds het effect tot op de klasvloer en het verhogen van de leerwinst.

contactgegevens: info@onwnb.be 
website: www.onwnb.be