Aanmeldingssysteem basisscholen

In Kapelle-op-den-Bos werken alle basisscholen, in samenwerking met het Lokaal Bestuur, met één centraal aanmeldingssysteem voor het schooljaar 2024-2025. Dit is een aanmeldingsprocedure voor inschrijvingen van kinderen in alle Kapelse kleuter- en lagere scholen. Dit betekent dat je eerst je kind online moet aanmelden alvorens in te schrijven in een school.


Wie en wanneer online aanmelden?
Zal je kind voor het eerst naar school gaan in 2024-2025 in een Kapelse kleuter- of lagere school? Of wil je kind graag van school veranderen? Dan moet je je kind eerst online aanmelden alvorens in te schrijven. Dit kan van dinsdag 27 februari om 14.00 uur tot en met dinsdag 19 maart 2024 om 16.00 uur.

Kinderen die behoren tot de voorrangsgroepen moeten zich niet eerst online aanmelden. Zij kunnen zich direct inschrijven in de school waar ze voorrang hebben. Maak hiervoor een afspraak met de school tijdens de schooluren tussen donderdag 1 februari en dinsdag 27 februari 2024. Indien je de inschrijving niet binnen deze periode doet, vervalt je voorrang.

Welke kinderen behoren tot de voorrangsgroepen?

 • Als één van de ouders (of beiden) op de school werkt waar je je kind wenst in te schrijven.
 • Als je kind behoort tot dezelfde leefentiteit als een leerling die al ingeschreven is in de school waar je je kind wenst in te schrijven. Dit wil zeggen:
  • Broers en zussen al dan niet wonend op hetzelfde adres;
  • Halfbroers en halfzussen al dan niet wonend op hetzelfde adres;
  • Pleegbroers en pleegzussen al dan niet wonend op hetzelfde adres;
  • Kinderen wonend op hetzelfde adres (zelfde domicilie) maar die geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en -zussen).

Hoe online aanmelden?
Doorloop onderstaande stappen om je kind online aan te melden en vervolgens in te schrijven in een school.

Wat als ik mijn kind niet heb aangemeld?
Indien je je kind niet hebt aangemeld, dien je te wachten tot de vrije inschrijvingen die starten op donderdag 23 mei 2024 (vanaf 8.30 uur) om je kind in te schrijven in een school. Hou hierbij rekening dat je voorkeurschool op dat moment misschien geen vrije plaatsen meer heeft. Het is dus aangeraden je kind op voorhand aan te melden in de daarvoor voorziene periode.

Stappen online aanmelden en inschrijven (handleiding)

Stap 1: Online aanmelden
Van dinsdag 27 februari om 14.00 uur tot en met dinsdag 19 maart 2024 om 16.00 uur loopt de aanmeldingsperiode voor alle kinderen die niet tot de voorrangsgroepen behoren. Volg volgende stappen voor de online aanmelding:

 • Surf naar https://kapelle-op-den-bos.aanmelden.in (de school dient hier de link te plaatsen naar site waar ze kunnen aanmelden)
 • Vul de gegevens in van de ouders/voogd en van het kind: naam, voornaam, geboortedatum, adres en rijksregisternummer.
 • Kies scholen in volgorde van voorkeur. Geef hierbij minimum 1 en bij voorkeur 3 schoolkeuzes op.
 • Controleer en bevestig.

Stap 2: Verdeling door het systeem
Van zodra je je kind hebt aangemeld, doet het aanmeldingssysteem zijn werk. Het systeem kijkt of er voldoende plaats is, ordent de aanmeldingen en laat weten in welke school je kind een plaats heeft.

Alle kinderen worden geordend op basis van hun eerste schoolkeuze. Zijn er voldoende plaatsen op de school? Dan hebben alle kinderen een plaats in hun voorkeurschool. Zijn er niet voldoende plaatsen? Dan zal het systeem ordenen naar afstand. De kinderen worden hierbij gerangschikt volgens de afstand van de woonplaats (domicilie) van het kind tot aan de school. Kinderen worden dan toegewezen aan de school dichtstbij hun woonplaats.

Stap 3: Bekendmaking resultaten
Op vrijdag 19 april 2024 ontvang je het resultaat van de aanmelding. Dit zijn de gegevens van de school waar je je kind kan inschrijven.

Stap 4: Inschrijven op school
Maak tussen maandag 22 april en maandag 13 mei 2024 een afspraak met de school om je kind in te schrijven. Van zodra je als ouder/voogd de leerlingenfiche hebt ondertekend, is de inschrijving definitief.

Stap 5: Heb je geen school toegewezen gekregen?
Indien je geen school toegewezen hebt, kan je vanaf donderdag 23 mei 2024 je kind nog inschrijven in een school.

Hulp nodig?
Stuur een mail naar aanmelden@kapelle-op-den-bos.be of bel 015 71 02 53.

Dienst Vrije Tijd en Leren

Openingsuren

Maandag t.e.m. woensdag: 10.00 u. – 12.00 u. en 13.00 u. – 16.00 u.
Donderdag: 10.00 u. – 12.00 u. en 13.00 u. – 19.30 u.

Instapdata

Kleuters, die de leeftijd van 2,5 jaar bereikt hebben, mogen naar school op bepaalde instapmomenten. Inschrijven kan vóór de leeftijd van 2,5 jaar. De instapdata zijn: 

– de eerste schooldag na de zomervakantie
– de eerste schooldag na de herfstvakantie
– de eerste schooldag na de kerstvakantie
– de eerste schooldag van februari
– de eerste schooldag na de krokusvakantie
– de eerste schooldag na de paasvakantie
– de eerste schooldag na O.H. Hemelvaart

Bereken via deze website wanneer je kleuter kan instappen:
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

De overstap

Rond de leeftijd van 2,5 jaar is het zover: kinderen mogen voor de eerste keer naar school. Dat is vaak even spannend voor de ouders als voor de kinderen. Tranen aan beide kanten van de schoolpoort. Als voorbereiding op deze grote stap, maakte Klasse een filmpje. Bekijk samen deze video. In dit filmpje zie je hoe papa Geert en mama Jolien elk de instap van hún kind beleven.