Zorgcoördinator: Juf Inge 

Zorgleerkrachten: Juf Frie 

                        Juf Inge 

                        Juf Silke 

                         

Wist je dat...

  • Karamba alle kinderen kansen wil bieden om in een open en positieve sfeer hun talenten te ontdekken en te ontplooien?
  • wij oog hebben voor de cognitieve prestaties, de emotionele ontwikkeling en de psychomotorische ontwikkeling van elk kind, rekening houdend met hun eigenheid en persoonlijkheid?
  • de klasleerkrachten hiervoor de spilfiguur zijn en dat ze door doelgericht en gedifferentieerd te werken binnen een rijke leeromgeving en een veilig klasklimaat hun leerlingen willen brengen tot actief leren?
  • ze daarbij beroep kunnen doen op de ondersteuning en de hulp van een zorgteam: de directie, de zorgcoördinator en de zorgjuffen?
  • ons zorgteam steeds in overleg met leerling, leerkracht, ouders, externen op zoek gaat naar een hulpplan op maat van het kind?
  • we als school nauw samenwerken met het CLB?
  • wij willen dat alle kinderen zich thuis voelen op Karamba?