Op dinsdag 19 november hebben de Nijntjes en Prutskes hun Sintbrief gepost! 

 

Nu hopen dat de Sint onze mooie tekeningen goed ontvangt en wie weet …. wie weet … 

de brief
de brief de brief
prutskes en nij...
prutskes en nijntjes posten hun sint brief prutskes en nijntjes posten hun sint brief
samen op stap n...
samen op stap naar de postbus samen op stap naar de postbus
wat moet ik nu ...
wat moet ik nu doen met de brief wat moet ik nu doen met de brief