Hier voel ik me thuis!

Een hartelijke school- en klasgemeenschap: we willen borg staan voor een levenshouding waarin verdraagzaamheid, respect, geweldloosheid en eerlijkheid, kortom waarin waarden een belangrijke plaats innemen.

 


Ik mag tonen wat ik kan!

Psycho-motorische ontwikkeling: de ontwikkeling van de muzische, manuele en lichamelijke vaardigheden biedt het kind kansen tot expressie en creativiteit.

 


Leren, een leuke uitdaging!

Kiezen voor de begeleiding van elk kind: een kindvolgsysteem, onderwijsvernieuwingen (contractwerk, hoekenwerk, ondernemingszin,...) en nieuwe uitdagingen motiveren het kind tot een verrijkende leer- en leefhouding!

 


Leren, dat doe ik hier graag!

Verstandelijke ontwikkeling: kinderen leren studeren, volharden en voldoening vinden in hun werk!
Onze school, dat tikkeltje meer in het begeleiden van elk kind naar zijn/haar mogelijkheden.