2020 sloten we ook dit jaar af met een kerstfeest. Geen gezamenlijk kerstfeest maar wel met een feest in eigen klasbubbel! Ons oudercomité zorgde ervoor dat elke leerling een eigen smulbox kreeg! 🍟